Songtekst van Brian McComas: Wake Up Little Susie

Wake Up Little Susie


Wake up little Susie, wake up
Wake up little Susie, wake up
We both fell sound asleep
Wake up little Susie and weep
The movie's over, it's four o'clock
And we're in trouble deep
Wake up little Susie
Wake up little Susie
We gotta go home

Well, what are we gonna tell your momma
What are we gonna tell your pa
What are we gonna tell our friends when they say ooh la la
Wake up little Susie
Wake up little Susie

Well I told your folks that we'd be in by ten
Well Susie baby looks like we goofed again
Wake up little Susie
Wake up little Susie
Yeah we gotta go home

Oh come on girl
We gotta get home now

Yeah wake up little Susie, wake up
Wake up little Susie, wake up
The movie wasn't so hot
It didn't have much of a plot
We fell asleep, our goose is cooked
Our reputation's shot
Wake up little Susie
Wake up little Susie
Wake up little Susie, yeah we gotta go home

Yeah we gotta go home
Come on girl get up
We gotta go home
Wake up girl
Ah man I can't find my keys
I hate when that happens
Wake up, wake up
Get up girl
Alright

Well that oughta wake her up, uh huhCaptcha
Liedje Brian McComas Wake Up Little Susie is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wake Up Little Susiemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brian McComas Wake Up Little Susie downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wake Up Little Susie in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.