999% Sure


You don't know what you do to me
You changed around the scenery
And now everything is new to me
But it looks just right, yeah, it looks just right

It's strange but it's beautiful
Yet I know where I am

I've never been here before
I've never been loved like this
Never been tumblin', stumblin' over the words
That get tangled inside of me

I've never been moved this way
Nobody's ever made me say
999% sure
I've never been here before

I'm walkin' in a wonderland
Gone ever since it all began
And I don't even want to understand
'Cause it feels that good, yeah, it feels that good

It's a state that ain't on the map
Yet I know where I'm at

I've never been here before
I've never been loved like this
Never been tumblin', stumblin' over the words
That get tangled inside of me

I've never been moved this way
Nobody's ever made me say
999% sure
I've never been here before

999, 999
999, 999

Yeah, it's a state that ain't on a map
Yet I know where I am at

I've never been here before
I've never been loved like this
Never been tumblin', stumblin' over the words
That get tangled inside of me

I've never been moved this way
Nobody's ever made me say
999% sure
I've never been here before

I've never been here before
I've never been loved like this
Never been tumblin', stumblin' over the words
That get tangled inside of me

I've never been moved this way
Nobody's ever made me say
999% sure
I've never been here before

No, I've never been here before
I've never been here before
(I've never been moved this way)
I've never been here before
999% sure
I've never been here beforeCaptcha
Liedje Brian McComas 999% Sure is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 999% Suremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brian McComas 999% Sure downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 999% Sure in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.