Sorry Love Daddy


It seems like only yesterday
I held you in my arms and said
You will never need to fear the dark
But unforeseen misery has come between your Mummy and me
We can love you more now we're apart

Daddy, he's got to go away
Cos there's just no other way to live this through
Someday you'll understand
This wasn't what I planned for me and you
Sorry, love Daddy

Everyday is filled with pain
But never feel that you're to blame
Sometimes life breaks in mysterious ways
I can make it up to you
Believe me I am trying to
No matter what you'll always be my babies

Daddy, he's got to go away
Cos there's just no other way to live this through
Someday you'll understand
This wasn't what I planned for me and you
Sorry, love Daddy

Oohhhhhh

Daddy, he's got to go away
Cos there's just no other way to live this through
Someday you'll understand
This wasn't what I planned for me and you
Sorry, love Daddy

I'm sorry, love daddyCaptcha
Liedje Brian McFadden Sorry Love Daddy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sorry Love Daddymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brian McFadden Sorry Love Daddy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sorry Love Daddy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.