Superhero


[Verse 1:]

One look in your eye
Though I'm stronger than a locomotive
I can't tell a lie
Now that you've became my very life
Enough is enough
No more disguise

[Chorus:]

I'm yours
Baby you're mine
I'm your superhero for you I will fight I'll
Save your life I'm your superhero all day all night

[verse2:]

Kal-el son of jor-el all my secrets you can never tell and you know
Why especially about the kryptonite and by the way I can fly

[Chorus]

[verse3:]

I can't see through lead but I am faster than a speeding bullet you
Are all I need to make it through this lonely daily planet

[Chorus]Captcha
Liedje Brian McKnight Superhero is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Superheromits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brian McKnight Superhero downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Superhero in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.