Superhero


You're my forgiveness left unsaid
You took the fears inside my head
And laid them on our kitchen table
Nothing to be afraid of

You're the saviour that I prayed for
So of course there's room here
For you and your white horse

You're my superman in plain clothes
Your X-ray eyes can read my mind
You already know
Your theme song's always playing on my stereo
You're incognito, Superman in plain clothes
Superhero

You drive me crazy with the way
You come home windblown every day
And tell me how you took the world on
The bad guys had me in free fall
But just in time you saved me from it all

You're my superman in plain clothes
Your X-ray eyes can read my mind
You already know
Your theme song's always playing on my stereo
You're incognito, Superman in plain clothes
SuperheroCaptcha
Liedje Aneiki Superhero is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Superheromits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Aneiki Superhero downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Superhero in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.