Superhero Thing


-chorus-

It's a superhero thing
Never lose they always win
It's a superhero thing
No matter what jam they're in

-verse1-
The x-men and all their friends
Always doing good, always making a mends
They always defeat they're enemies
No matter how strong or clever they seem

-chorus-

Spiderman and all his webs
Wonderwoman and her perfect legs
The incredible hulk he's massive and green
Pretty scary but not so mean

-chorus-

Spiderman is back again
Beating up all the bad, bad men
The fantastic 4 with the stretchy man,
Invisible woman and the other dude

-chorus-Captcha
Liedje Alien Intelect Superhero Thing is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Superhero Thingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alien Intelect Superhero Thing downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Superhero Thing in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.