Songtekst van Cathy Dennis: Find The Key To Your Life

Find The Key To Your Life


In my life I've seen the mystery begin
And in my time I've felt some wonderful things
Winds will change brining us something new
So little time still there's so much we can do
So don't leave it too late (don't leave it)
Or you'll be paying when they start saying
Oh where did the time go
Oh where did the time go

Find the key to your life
And the world will be yours to befriend
Find the key to your life
And the world will be yours to befriend

In my life I've seen the mystery begin
And in my time I've felt some wonderful things
No one knows just what the future will bring
In your life you can be all that you dream
But don't leave it too late (don't leave it)
'Cos life won't wait for the good times
Don't cry in the rain (believe it)
Or you'll be payin when they start saying
Oh where did the time go
Oh where did the time go

Find the key to your life
And the world will be yours to befriend
Find the key to your life
And the world will be yours to befriend

No, no, don't leave it too late
No, no, don't leave it too late
No, no, don't leave it too late
No, no, don't leave it too late

Find the key to your life
And the world will be yours to befriend
Find the key to your life
And the world will be yours to befriendCaptcha
Liedje Cathy Dennis Find The Key To Your Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Find The Key To Your Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cathy Dennis Find The Key To Your Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Find The Key To Your Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.