I Fall For You


A sleight of hand,
With fingers full of grace,
Work the magic that you do
Disappear without a single trace,
And every time I fall for you

I fall for you, and when I do,
I can't seem to pick myself up off the ground

I think I've come to the conclusion,
That it's all a bunch of bull
Love is an optical illusion,
And once again I've played the fool

I fall for you, and when I do,
I can't seem to pick myself up off the ground

Last night I had a dream,
I was your assistant it seems,
I was dressed in ostrich feathers
You did that trick where you sawed me in half,
But you laughed and then you left,
Without putting me back together

Je tombe pour toi
Je tombe pour toi
Je tombe pour toi
E quand c'est fait je ne peux plus me relever du solCaptcha
Liedje Fleming And John I Fall For You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Fall For Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fleming And John I Fall For You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Fall For You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.