Down Again


Well here I go back down again
The vicious circle never ends
I'm up I'm down I'm up and down
Well here I go back down again
Seems like all I do is wrong

But you stood by me for so long
Nothing's changed except you're gone
Well seems like all I do is wrong

Chorus
Well some folks say I drink too much
I guess I could lay off the stuff
But when I'm low it picks me up
But could be I just think too much

Chorus

Well you show up in all my songs
I guess your memory's just that strong
Just when I think you're finally gone
Well you show up in all my songs

Chorus

I'm up I'm down I'm up and down
Well here I go back down again
Well here I go back down againCaptcha
Liedje Charlie Robison Down Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Down Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Charlie Robison Down Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Down Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.