Reconsider


Well take another look around me
Still waitin' for a light to shine
But if you've looked you haven't found me baby
And I don't wanna waste your time

Chorus:
But if I tried would you reconsider
Would you reconsider comin' home
And if I cried would you reconsider
Would you reconsider comin' home

Take a breath and try to hold it
Wish I could hold it long enough
I can't help but hate the way we folded baby
And was I ever good enough

Repeat Chorus:

You know I hate myself when I'm not with you
Cause I don't know what I'm supposed to do
But I tried to take a step today
But I keep getting in my way so

Take another look around you
Yeah but if I tried would you reconsider
Would you reconsider comin' home
And if I cried would you reconsider
Would you reconsider comin' homeCaptcha
Liedje Charlie Robison Reconsider is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Reconsidermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Charlie Robison Reconsider downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Reconsider in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.