Photograph


Well, I got a picture
It's glued in a book
Of most of my family
That somebody took

Well, grandpa died early
Before I could know
The man that they tell me
I take after so

Well, I don't remember
It still makes me laugh
When I see us together
In a photograph

Well, mama and daddy
Burned hot like a flame
But it all turned to ashes
With no one to blame

And I can still see them
But not in my mind
And it's been so long
All my memories lie

Well, I can't remember
It still makes me laugh
When I see us together
In a photograph

Well, it happened last winter
We had a son
They took a picture
Of family, round one

It's there to remind you
When you can't recall
What your daddy looked like
When you were so small

Though you won't remember
It'll still make you laugh
When you see us together
In a photograph

No, you won't remember
It'll still make you laugh
When you see us together
In a photographCaptcha
Liedje Charlie Robison Photograph is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Photographmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Charlie Robison Photograph downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Photograph in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.