I Want You To Want Me


I want you to want me
I need you to need me
I'd love you to love me
I'm beggin' you to beg me

I want you to want me
I need you to need me
I'd love you to love me
I'll shine up the old brown shoes, put on a brand-new shirt
I'll get home early from work if you say that you love me

Didn't I, didn't I, didn't I see you cryin'?
Oh, didn't I, didn't I, didn't I see you cryin'?
Feelin' all alone without a friend, you know you feel like dyin'
Oh, didn't I, didn't I, didn't I see you cryin'?

I want you to want me
I need you to need me
I'd love you to love me
I'm beggin' you to beg me
I'll shine up the old brown shoes, put on a brand-new shirt
I'll get home early from work if you say that you love me

Didn't I, didn't I, didn't I see you cryin'?
Oh, didn't I, didn't I, didn't I see you cryin'?
Feelin' all alone without a friend, you know you feel like dyin'
Oh, didn't I, didn't I, didn't I see you cryin'?
Feelin' all alone without a friend, you know you feel like dyin'
Oh, didn't I, didn't I, didn't I see you cryin'?

I want you to want me
I need you to need me
I'd love you to love me
I'm beggin' you to beg me
I want you to want me
I want you to want me
I want you to want me
I want you to want meCaptcha
Liedje Cheap Trick I Want You To Want Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Want You To Want Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cheap Trick I Want You To Want Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Want You To Want Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.