Songtekst van Avril Lavigne: I Want You To Want Me

I Want You To Want Me


I want you to want me,
I need you to need me,
I love you to love me,
I'm begging you to beg me,
I wan't you to wan't me,
I need you to need me,
I love you to love me
shining off my old brown shoes,
I Put on a band new shirt,
I bet you baby it can work,
If you say that you love me,

Didn't i Didn't i Didn't i see you crying?
OH! Didn't i Didn't i Didn't i see you crying?
Feeling all alone without a freind you no you feel like dying
OH! Didn't i Didn't i Didn't i see you crying?

I want you to want me,
I need you to need me,
I love you to love me,
I'm begging you to beg me,
shining off my old brown shoes,
Put on a band new shirt,
I bet you baby it can work,
If you say that you love me,

Didn't i Didn't i Didn't i see you crying?
OH! Didn't i Didn't i Didn't i see you crying?
Feeling all alone without a freind you no you feel like dying
OH! Didn't i Didn't i Didn't i see you crying?

HEY!!!

Feeling all alone without a freind you no you feel like dying
OH! Didn't i Didn't i Didn't i see you crying?

I want you to want me,
I need you to need me,
I love you to love me,
I'm begging you to beg me,

I want you to want me,
I want you to want me,
I want you to want me,

I want you to want me,Captcha
Liedje Avril Lavigne I Want You To Want Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Want You To Want Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Avril Lavigne I Want You To Want Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Want You To Want Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.