Songtekst van Chely Wright: I Love You Enough To Let You Go

I Love You Enough To Let You Go


(Keith Whitley/Bill Caswell/Gary Nicholson)

It breaks my heart to see
That you're unhappy here with me
The hurt you've tried to hide can't help but show
I could cling to the past
But I'm afraid it wouldn't last
And I love you enough to let you go

Don't think that I'm all through
Or that I'm givin' up on you
Our love's the most important thing I know
But if I set you free
It just might bring you back to me
And I love you enough to let you go

I'll stand and hold the door
And watch you walk away
And welcome you back with open arms
If you come back someday
But for now it would be wrong
To keep tryin' to hold on
And I love you enough to let you go

I'll stand and hold the door
And watch you walk away
And welcome you back with open arms
If you come back someday
But for now it would be wrong
To keep tryin' to hold on
And I love you enough to let you goCaptcha
Liedje Chely Wright I Love You Enough To Let You Go is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Love You Enough To Let You Gomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chely Wright I Love You Enough To Let You Go downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Love You Enough To Let You Go in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.