Songtekst van Christmas Songs: Here Comes Santa Claus

Here Comes Santa Claus


(Gene Autry, Oakley Haldeman, 1947)

Here comes Santa Claus!
Here comes Santa Claus!
Right down Santa Claus Lane!
Vixen and Blitzen and all his reindeer
Are pulling on the reins
Bells are ringing, children singingCaptcha
Liedje Christmas Songs Here Comes Santa Claus is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Here Comes Santa Clausmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Christmas Songs Here Comes Santa Claus downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Here Comes Santa Claus in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.