Let it Ring


Verse 1:
Today I feel like dancing
Pure love it erased sin
These chains have been shattered today
Verse 2:
Today no one can stop us
We're ready we're fired up
To take back what is Yours today
Chorus:
Let freedom ring
I'm dancing liberally
And I don't care
I'm giving everything
Bridge:
With love and liberty we'll make a stand
Make a vow to set the captives free
All for love
We'll standCaptcha
Liedje Citipointe Live Let it Ring is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let it Ringmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Citipointe Live Let it Ring downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let it Ring in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.