You Are God


Verse 1:
We are Your church
Vibrant and alive
We are Your people
Chosen to be Your light

Verse 2:
As one we unite
Standing as Your bride
Bringing justice and love
And the wonder of Your life

Pre Chorus:
We will humble ourselves
We will seek Your face
Let Your church arise
With never ending praise

Chorus:
You are God
No wonder I'm in love with You
We live to bring You praise
We live to bring You praise

Bridge:
All praise to the Righteous One
All praise to the King I love
All praise to the God of miracles and lifeCaptcha
Liedje Citipointe Live You Are God is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Are Godmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Citipointe Live You Are God downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Are God in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.