Three Nails


Bruised and broken
Is what You were for me
On the cross You gave
Your life for all to see
A love so real a love for me

And You, You make me stronger
You take me over oh' Lord
And You are my strong tower
You gave the power to be free, to be free

You set me free
Three nails and You rescued me
We're breaking down these walls
It's the sound of victory
The earth will shake
With the power of love with no mistakes
We're breaking down these walls
Jesus our KingCaptcha
Liedje Citipointe Live Three Nails is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Three Nailsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Citipointe Live Three Nails downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Three Nails in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.