The Comedian In Question


Liars!
Oh, these hypocrites!
I was right!
They are their own enemy
And only represent their own wants and needs
Why have you fooled me?
I have no will to entertain them
His heart, it whispers lies that he's beyond reproach
Beyond reproach of men
That there is no room for those that question their need for distractions
Defy the though that I have anything to offer based on the cut to your egoCaptcha
Liedje Coalesce The Comedian In Question is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Comedian In Questionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coalesce The Comedian In Question downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Comedian In Question in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.