Wild Ox Moan


Come on loyal woman, I gotta hear that wild ox moan
Come on loyal woman, I gotta hear that wild ox moan
I think heard that wild ox moan
I think heard that wild ox moan
Come on loyal woman, I think that I can hear that wild ox moan
I think that I can hear your heart beating,
But can you handle the depths to which I will sink to satisfy myself,
And stomach my needs
Does your loyalty shake at my secret deeds as I do?
Would you judge me before I have finished my own story?
You've seen me, you don't look away
Can I trust you?
For several years I woke in sweat that I murdered that boy under the north wall
The weight on my heart was so heavy it would heave and vomit often
Of the devil's family now; as the fantasies of a justified kill
In Topeka made me just as weak and ill
And to you men who fail in their hate, I am your voice
Come on loyal woman, I think I that I can hear that wild ox moanCaptcha
Liedje Coalesce Wild Ox Moan is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wild Ox Moanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coalesce Wild Ox Moan downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wild Ox Moan in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.