Better


Did you see me fall away?
At what point did fate crumble to the ground?
I thought I found something to last forever
Holding on with desperate tears,
I was screaming but you could not seem to hear me cry and now, I surrender

Broken pieces all around

Better think of something fast
Better off leaving with these last times
So you'll keep remembering me
Better take a look at what you had
Better figure out something the next time
When you keep remembering me forever Remember me forever

Tell me was it good for you?
Cause its what kept me glued to what I knew all along was going in the wrong direction
I don't think I gave up too early
I don't think life is long enough to go and waste it all on imperfection

Broken pieces all around

Better think of something fast
Better off leaving with these last times
So you'll keep remembering me
Better take a look at what you had
Better figure out something the next time
When you're still remembering me forever Remember me forever

Running on empty always
I swim to the surface always
But the truth is always hard to take
In broken pieces

Better think of something fast
Better off leaving with these last times
So you'll keep remembering me
Better take a look at what you had
Better figure out something the next time
When you keep remembering me forever Remember me forever
You'll remember meCaptcha
Liedje Cori Yarckin Better is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bettermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cori Yarckin Better downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Better in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.