Everything You Said


I can remember everything you ever said
Like a broken broken record spinning in my head
If you want me to I can play it back for you
What's that gonna do now? Cuz I won't change my mind
So don't even try Well I guess I always knew it was too good to be true
Everything that you said was a lie boy
That's the reason I'm saying goodbye
You will never find another who will love you any better No
When everything that you said was a lie boy
And I'm tired of wasting my time
It's ringing in my head
Everything that you said
Don't try to come around begging me to take you back
Hope you know you lost the greatest thing you'll ever have
Nothing you can do I'm happy where I'm at
And I hope you are too Cuz I won't change my mind So don't even try
Now I don't believe in you
And I guess I always knew that
Everything that you said was a lie boy That's the reason I'm saying goodbye You will never find another who will love you any better No
When everything that you said was a lie boy And I'm tired of wasting my time
It's ringing in my head Everything that you said
Don't knock on my door There's nobody home I told you to leave it alone I'm already gone You already know
There's nothing real for me to hold on to I can remember everything you ever said Like a broken record spinning in my head If you want me to I can play it back for you
What's that gonna do now?
Everything that you said was a lie boy
That's the reason I'm saying goodbye
You will never find another who will love you any better
When everything that you said was a lie boy And I'm tired of wasting my time
It's ringing in my head
Everything that you saidCaptcha
Liedje Cori Yarckin Everything You Said is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Everything You Saidmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cori Yarckin Everything You Said downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Everything You Said in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.