A Career In Transcendence


Congratulations
Looks like you've finally made it, boy
You're a real major-leaguer now
Mama must be so, so, so proud
The word around
Is that your nest was too cozy
Well, some words are like bricks
And so we build our fortresses

You're on your own now, boy
I bet you've got the whole world figured out
One man cleans up after the pony
And another man rides that pony in,
And prances around
Isn't that what you were trained for?
But your words weigh you down
You've built your nest of bricks
Built your nest of bricks

All we are is all we'll be
We think today, we say tomorrow
All (we think) we are (today) is all (we say) we'll be (tomorrow)
All (we think) we are (today) is all (we say) we'll be (tomorrow)Captcha
Liedje Cursive A Career In Transcendence is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Career In Transcendencemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cursive A Career In Transcendence downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Career In Transcendence in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.