La Ultima Palabra


Dame de tu eterna paz
Dame el don para esperar
Ayúdame a confiar en ti
Porque mis fuerzas no
Puedo más

Tú eres mi sustento
Tu mi creador
Y la ultima palabra
La tienes tú

Has que brote en mí
Tu respuesta oh dios
No quiero ahogarme
En mi humanidadCaptcha
Liedje Daniel Calveti La Ultima Palabra is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied La Ultima Palabramits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Daniel Calveti La Ultima Palabra downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje La Ultima Palabra in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.