In The Dark


When it seems like the world around's just breaking
And it feels like there's no one else around you
And it's quiet there's a silence in the darkness
And it sounds like the carnival is over

As you walk in the crowded empty spaces
And you stare at the emptiness around you
You wanna go to the city and the bright lights
And get away from the sadness around you

'Cause I will be there and you will be there
We'll find each other in the dark
And you will see and I'll see it too
'Cause we'll be together in the dark

'Cause if it's coming for you
Then it's coming for me
'cause I will be there
'Cause we'll need each other in the dark

And if it terrifies you then it terrifies me
'Cause I will be there
So we've got each other in the dark

As I look in to the sky the stars bright as eyes
You want me to take you over there
I want you to stay with me
'cause you're not the only one
The only one

No no
Don't worry you're not the only one

'Cause if it's coming for you
Then it's coming for me
But I will be there
'Cause we'll need each other in the dark

And if it's panicking you then it's panicking me
But I will be there
So we've got each other in the dark

In the dark
In the dark
We'll need each other in the dark
In the dark
In the dark
We'll hold each other in the dark
Now we're save together in the dark
'Cause we've got each other in the darkCaptcha
Liedje DJ Tiesto In The Dark is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In The Darkmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje DJ Tiesto In The Dark downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In The Dark in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.