You Do Something To Me


Mum felt fine wanting to kill the family before the news
shez the ruler of the prozac kingdom her appliances and phoney conversations
talk to your mum wendy even if she seems distant lately
its just the sunshine in her eyes
the weather that the doctor prescribed
bridge:
and wendy's warming her hands on the flames
the halversons will never be the same ohhhhhh
Chourus:
You do something to me
You do something to me
You do something to me
All the time
Dad was sick he got his fingers caught getting close to an old flame,
he wonders why his wife cries all the time
he wounders why he cant find peace of mind
you cant expect your kids to turn out fine if their playing with matches
another one to fall from success
another one is all enchanted
bridge:
and wendy's warming her hands on the flames
the halversons will never be the same ohhhhhh
Chourus:
You do something to me
You do something to me
You do something to me
All the time

You do something to me
You do something to me
You do something to me
All the timeCaptcha
Liedje Dum Dums You Do Something To Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Do Something To Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dum Dums You Do Something To Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Do Something To Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.