You Do Something To Me


He's a JACK OF ALL TRADES, master of makin' love
He's a JACK OF ALL TRADES, master of makin' love
I've had some men who were mighty fine
But believe me, ladies, he's one of a kind
He's a JACK OF ALL TRADES, master of makin' love
He's a deep-sea diver, he can find my treasure fast
He's a Hindu Yogi, he can make my pleasure last
He's got the lean good looks of a new Corvette
The thrust and power of a jumbo jet
He's a JACK OF ALL TRADES, master of makin' love
He's a porno actor, he can perform on cue
He's a chiropractor, a doctor and a dentist, too
He's got a "number nine drill" that makes me shout
A bedside manner that knocks me out
He's a JACK OF ALL TRADES, master of makin' love
He's a dance instructor, he can make me rock and roll
He's a Northwest Mountie, ridin' the Dawn Patrol
Masters and Johnson, Kinsey and Hite
All take notes when he turns out the light
He's a JACK OF ALL TRADES, master of makin' love

Words & Mucic by Connie Bryson
© 2002 Meter Maid (BMI)Captcha
Liedje Doris Day You Do Something To Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Do Something To Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Doris Day You Do Something To Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Do Something To Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.