Songtekst van Ed Bruce: Mammas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys

Mammas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys


Words & Music by
Ed Bruce & Patsy Bruce

Cowboys ain't easy to love and they're harder to hold
They'd rather give you a song than diamonds or gold
Lonestar belt buckles and old faded levis
And each night begins a new day
If you don't understand him, and he don't die young
He'll probably just ride away

Chorus:
Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys
Don't let 'em pick guitars or drive them old trucks
Let 'em be doctors and lawyers and such
Mamas don't let your babies grow up to be cowboys
'Cause they'll never stay home and they're always alone
Even with someone they love

Cowboys like smoky old pool rooms and clear mountain mornings
Little warm puppies and children and girls of the night
Them that don't know him won't like him and them that do
Sometimes won't know how to take him
He ain't wrong, he's just different but his pride won't let him
Do things to make you think he's right

(Repeat Chorus)Captcha
Liedje Ed Bruce Mammas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mammas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboysmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ed Bruce Mammas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mammas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.