Songtekst van Ed Bruce: You're The Best Break This Old Heart Ever Had

You're The Best Break This Old Heart Ever Had


Oh there were others and some were friends
And some were merrily lovers
But they all helped me discover
It's so hard to find someone who'll be true

And I said no way, would I fall again oh no, no way
There's just too many heartaches
And I don't like the way it feels to feel my heart break
Then there was you

You're the best break this old heart ever had
You're all the good luck that I'll never need to have
Never thought I'd ever love again like that
You're the best break this old heart ever had

All around me
My world was crumbling down all around me
Oh but then you found me
And with your love you mended my life

You're the best break this old heart ever had
You're all the good luck that I'll never need to have
Never thought I'd ever love again like that
You're the best break this old heart ever had

You're the best break this old heart ever had
You're all the good luck that I'll never need to have
Never thought I'd ever love again like that
You're the best break this old heart ever had
You're the best break this old heart ever hadCaptcha
Liedje Ed Bruce You're The Best Break This Old Heart Ever Had is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You're The Best Break This Old Heart Ever Hadmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ed Bruce You're The Best Break This Old Heart Ever Had downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You're The Best Break This Old Heart Ever Had in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.