Songtekst van Ed Bruce: Last Train To Clarksville

Last Train To Clarksville


Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station
You can be there by four-thirty cause I've made you reservation
Don't be slow oh no no no I love you so
Cause I'm leaving in the morning and I must see you again
We'll have one more night together till the morning brings my train
And I must go oh no no no I love you so
And I don't know if I'm ever coming home
[ harmonica ]
Take the last train to Clarksville and I'll be waitin' at the station
We'll have time for coffee flavored kisses and the bit of conversation
No oh no no no I love you so
Take the last train to Clarksville now I must hang up the phone
I can't hear you in this noisy railroad station all alone
I'm feelin' low oh no no no I love you so
And I don't know if I'm ever coming homeCaptcha
Liedje Ed Bruce Last Train To Clarksville is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Last Train To Clarksvillemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ed Bruce Last Train To Clarksville downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Last Train To Clarksville in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.