Clean Money


Payday's coming and we wash it away
Clean money, clean money
Payday's coming and we wash it away
Clean money, clean money
That's what I want to do
I want to spend it on you
Checking on a checkmate
Grassing on a classmate
So beautiful and fortunate
He hates to love, you love to hate
He can fix you for good
'Cause he is the neighborhood
You can't get money for blood
Blood money for doin' no good
But they won't take my love for tender

Payday's coming and we wash it away
Clean money, clean money
Payday's coming and we wash it away
Clean money, clean money
That's what I want to do
I want to spend it on you

Have you made your selection ?
Are you ready for correction ?
'Cause the wages of sin
Are an expensive infection
And it's under the counter
Under the Geiger counter
Who stole your thunder ?
But they won't take my love for tenderCaptcha
Liedje Elvis Costello Clean Money is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Clean Moneymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Elvis Costello Clean Money downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Clean Money in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.