Songtekst van Elvis Costello: Colour Of The Blues

Colour Of The Blues


Up above me are the skies
Like the twinkle in your eyes
Blue must be the colour of the blues
In the mail, the letters came
But you can't pay for love the same
Blue must be the colour of the blues
The bluebird singin' in the trees
Seems to sympathize with me
'Cause he's not singin' like he used to do
Pretty waters in the sea
Feel as cold as you left me
Blue must be the colour of the blues

Blue days come and blue days go
The way I feel, nobody knows
Life is finally empty without you
There's a blue note in each song
That I sing since you've been gone
Blue must be the colour of the bluesCaptcha
Liedje Elvis Costello Colour Of The Blues is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Colour Of The Bluesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Elvis Costello Colour Of The Blues downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Colour Of The Blues in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.