After Midnight


After midnight, we're gonna let it all hang down
After midnight, we're gonna chug-a-lug and shout
We're gonna stimulate some action;
We're gonna get some satisfaction
We're gonna find out what it is all about
After midnight, we're gonna let it all hang down

After midnight, we're gonna shake your tambourine
After midnight, it's all gonna be peaches and cream
We're gonna cause talk and suspicion;
We're gonna give an exhibition
We're gonna find out what it is all about
After midnight, we're gonna let it all hang down

After midnight, we're gonna let it all hang down

Second Verse

After midnight, we're gonna let it all hang down
After midnight, we're gonna let it all hang down
After midnight, we're gonna let it all hang down
After midnight, we're gonna let it all hang downCaptcha
Liedje Eric Clapton After Midnight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied After Midnightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eric Clapton After Midnight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje After Midnight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.