Cocaine


If you wanna hang out you've got to take her out; cocaine
If you wanna get down, down on the ground; cocaine
She don't lie, she don't lie, she don't lie; cocaine

If you got bad news, you wanna kick them blues; cocaine
When your day is done and you wanna run; cocaine
She don't lie, she don't lie, she don't lie; cocaine

If your thing is gone and you wanna ride on; cocaine
Don't forget this fact, you can't get it back; cocaine
She don't lie, she don't lie, she don't lie; cocaine

She don't lie, she don't lie, she don't lie; cocaineCaptcha
Liedje Eric Clapton Cocaine is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cocainemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eric Clapton Cocaine downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cocaine in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.