Hear Of Hearts


Close your eyes and try to get to sleep now
Don't you make a peep now
We hear everything
Shut the door and make it clean and neat now
You've been so discreet now
We've seen everything
Inside your heart of hearts you know

Pick yourself up off the floor and stand now
You're acting like a man now
You've got everything

Forget about the places that you've been now
Wash away your sin now
You've got everything
Inside your heart of hearts you'll know
Will you choose to hide it in your soul?

If it's wrong
And I'm feeling so indifferent
I might be in danger of myself

If it's wrong
And i'm feeling so indifferent
I might be in danger of myself

Shut your mouth and get yourself to sleep now
Don't let them hear you weep now
You've got everything
Inside your heart of hearts you'll know
Will you choose to hide it in your soul?

If it's wrong
And I'm feeling so indifferent
I might be in danger of myself

If it's wrong
And I'm feeling so indifferent
I might be in danger of myself

If it's wrong (make it clean and neat now)
And I'm feeling so indifferent (you've been so discreet now)
I might be in danger of myself
(we seen everything inside your heart of hearts you'll know)

If it's wrong (make it clean and neat now)
And I'm feeling so indifferent (you've been so discreet now)
I might be in danger of myself
(we seen everything inside your heart of hearts you'll know)

Put yourself to sleep now

Put yourself to sleep nowCaptcha
Liedje Face To Face Hear Of Hearts is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hear Of Heartsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Face To Face Hear Of Hearts downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hear Of Hearts in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.