Catch The Shadows


You grasped a pot of gold,
now it looks like led
On your path of hunger
the gold lies still ahead

At the end of the rainbow
another rainbow starts

Try to catch the shadows
and run until you fall
Strain your nerves to follow
the temptations of them all

The prizes fade with time
as day fades into night
The state of satisfaction
is a slowly dying high

As sun descends in the sky
the hunt is on for the dawn
Chasing tricks of the day through the night

The scent of dawn is so sweet
but it is spoiled with each bite
Losing pace among all of the treatsCaptcha
Liedje Falconer Catch The Shadows is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Catch The Shadowsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Falconer Catch The Shadows downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Catch The Shadows in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.