On Your Knees


a political contribution
like the weeds in a garden
eyesore for the future
can you take my pardon?
savage or a saint?
automation has trances
in my working state
think I got a chance
I've been on my knees
better get on your knees
your knees your knees your knees get down on your knees
you better get down on your kneesCaptcha
Liedje Firehose On Your Knees is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied On Your Kneesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Firehose On Your Knees downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje On Your Knees in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.