On Your Knees


Learn how to live
Learn how to breathe
Learn how to kill
Learn how to die

Raped by my own life
Suffocated by my own lungs
Murdered by my own hands
Dead by my own death

Stuck in my own nightmare
I can't understand
What did I do wrong
To deserve this pain

PAIN!!!

Dealing with my own hate
all I get is pain
Shadows hunting me
All I do is freak
Insanity is getting closer now
How long can I survive
The greed I get from this world
Is sucking me dry

Learn how to live
Learn how to breathe
Learn how to kill
Learn how to dieCaptcha
Liedje Pain On Your Knees is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied On Your Kneesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pain On Your Knees downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje On Your Knees in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.