On Your Knees


Dancing with danger right until dawn
The sin that you buy and you sell
Mom and daddy said "the life that you've led,
You'll party you're way straight to hell"

On Your knees,
You shall be on your knees
Cos I want you on your knees
You shall be on your knees
And I need you on your knees
You shall be on your knees
Cos I want you on your knees
You shall be on your knees

Playing with fire, lust in you burns
Reflecting the flames in your eyes
Sex and pain insane, they're really the same
Misused and confused, bound and tied

On Your knees,
You shall be on your knees
Cos I want you on your knees
You shall be on your knees
And I need you on your knees
You shall be on your knees
Cos I want you on your knees
You shall be on your knees

On your knees that's where you all shall be
Well I bid you come taste your first deadly sin
Riding the wild wind and the door to submission
Will open and you shall fall in

On Your knees,
You shall be on your knees
Cos I want you on your knees
You shall be on your knees
And I need you on your knees
You shall be on your knees
Cos I want you on your knees
You shall be on your knees

On your knees
On your knees
On your knees
On your knees

(what in the fuck was that?)Captcha
Liedje W.A.S.P. On Your Knees is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied On Your Kneesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje W.A.S.P. On Your Knees downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje On Your Knees in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.