Speak To Me


Three o'clock in the morning, voice inside my head
I'm wide awake I should be sleeping, voice alive or dead
Someone screaming out a warning, should I heed the call
A messenger I should be knowing, voice inside my head

I made it through another year
Crying yet another tear
Pondering the endless questions of life

My undivided attention, voice returns again
The pressure builds I feel the tension, voice inside my head
What should I do with all you've given, discern the ring of truth
I'm not the kind to be so driven, the choice is up to you

I made it through another year
Crying yet another tear
Pondering the endless questions of life
I made it through another year
Crying yet another tear
Pondering the things I dream in the night

You know just what to say
Speak to me

Three o'clock in the morning, voice inside my head
A word of peace my mind is soaring, remember what He said
In the silence He is calling, direction is made clear
A message to my heart imploring, voice of God I hear

I made it through another year
Drove away another tear
Pondering the endless questions of life
I made it through another year
Pushed away another fear
Pondering the things I dream in the night

Nothing's quite the same after You speak to me

Speak to meCaptcha
Liedje Galactic Cowboys Speak To Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Speak To Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Galactic Cowboys Speak To Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Speak To Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.