Geronimo


The pages of the history books can tell you of his fame
And the fear that struck the settlers at the mention of his name
And in Mexico they won't forget the vengence of this man
Who blazed a bloody battle trail and terrorized their land

Geronimo (Geronimo)

He blazed a bloody battle trail and terrorized their land
(And terrorized their land)

Some called him a runagade and some called him cheif
Some called him a warrior and some called him a theif
But this Cherakowa red man no braver hero falls
Apache brave and no ones slave he feared no man at all

Geronimo (Geronimo)

Apache brave and no ones slave he feared no man at all
(He feared no man at all)

And no matter where he wandered
No matter where you go
His name will live forever
The famed Geronimo (the famed Geronimo)

Geronimo (Geronimo)
Geronimo (Geronimo)
Geronimo (Geronimo)Captcha
Liedje George Jones Geronimo is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Geronimomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje George Jones Geronimo downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Geronimo in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.