Geronimo


I'm feeling kind of wild I have burned down a house
The pleasure is mine it may be sick and may be wrong
That's why I did it all on my own
Pain in my mind is for no one to find

Geronimo, Geronimo
I'm the world famous Geronimo
Geronimo, Geronimo
I'm a world famous man

The world has gone mad and I'm being bad
To all the people that is feeling sad
Scalps on the wall are the trophies I've made
From all the people that stood in my way

Geronimo, Geronimo
I'm the world famous Geronimo
Geronimo, Geronimo
I'm a world famous man

Someone once said that I'm acting strange
That someone ain't living no more
People get scared when I'm passing by
I am the man who brings fear in Your eyes

Geronimo, Geronimo
I'm the world famous Geronimo
Geronimo, Geronimo
I'm a world famous man

My journey began on the day I was born
Ever since then I've been hunted by a man
With a rifle and star he may give me a scare
Someday I promise to cut of his scalp

Geronimo, Geronimo
I'm the world famous Geronimo
Geronimo, Geronimo
I'm a world famous manCaptcha
Liedje Zonata Geronimo is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Geronimomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Zonata Geronimo downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Geronimo in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.