Songtekst van George Strait: All My Ex's Live In Texas

All My Ex's Live In Texas


Chorus:
All my ex's live in Texas
and Texas is the place I'd dearly love to be
but all my ex's live in Texas
and that's why I hang my hat in Tennessee

Rosanna's down in Texarkana
wanted me to push her broom
Sweet Eileen's in Abilene
She forgot I hung the moon
and Allison's in Galveston
somehow lost her sanity
and Dimple's who now lives in Temple's
got the law looking for me

Chorus

I remember that old Frio River
where I learned to swim
but it brings to mind another time
where I wore my welcome thin
By transcendental meditation
I go there each night
but I always come back to myself
long before daylight

All my ex's live in Texas
and Texas is the place Id dearly love to be
but all my ex's live in Texas
therefore I reside in Tennessee

Some folks think I'm hidin'
It's been rumored that I died
but I'm alive and well in TennesseeCaptcha
Liedje George Strait All My Ex's Live In Texas is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All My Ex's Live In Texasmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje George Strait All My Ex's Live In Texas downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All My Ex's Live In Texas in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.