Amarillo By Morning


Amarillo by morning
Up from San Antone
Everything that I got
Is just what I got on
When that sun is high
In that Texas sky
I'll be buckin' it to County Fair
Amarillo by morning
Amarillo, I'll be there

They took my saddle in Houston
Broke my leg in Santa Fe
Lost my wife and a girlfriend
Somewhere along the way
I'll be looking for 8 when they pull that gate
And I hope that judge aint blind
Amarillo by morning
Amarillo's on my mind

Amarillo by morning
Up from San Antone
Everything that I got
Is just what I got on
I aint got a dime
But what I got is mine
I aint rich but Lord I'm free
Amarillo by morning
Amarillo's where I'll be

Amarillo by morning
Amarillo's where I'll beCaptcha
Liedje George Strait Amarillo By Morning is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Amarillo By Morningmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje George Strait Amarillo By Morning downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Amarillo By Morning in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.