Forever You And Me


(Spoken)

Its days like this
I can't help but think of you
Makes me wanna sing

(Singing)

Sittin' here in my room
Wonderin' what you're doin'
I started hum "? min up a tune
It sounded so sweet
Like you thought about, the good the bad,
The times we laughed, when we were sad,
I think about, your mom and dad, and your family

(Chorus)

But no matter how far
You'll be in my heart
And wherever you are you should know
That you're forever loved
Forever joy, forever girl, I'm your forever boy
And we're forever one, forever sweet,
Forever yoooouuuu, forever me

No matter what, you do in life
I always know, you'll do it right
And that's what, makes you so special to me,
So every year, about this time, the day they call valentine,
I hope that you at least, think of me

(Chorus)

(Guitar Solo)

But no matter how far (how far)
You'll be in my heart (be in my heart)
And wherever you are you should know
That you're forever loved
(I said I really love you baby)
My forever joy
(I said I really need you baby)
You're my forever girl
(I said I really love you baby)
I'll be your forever boy
(I really wanna be there)
We'll be forever one
(I said I really love you baby)
And forever sweet
(I said I really need you baby)
Forever you, forever you, forever
(Forever, Forever, Forever)
Meeeeee
(I said I really love you baby)
(I said I really need you baby)
Ohh Forever and ever
(I said I really want you baby)
And ever and ever and ever
(I really wanna be there)
(I said I really love you baby)
I'm gonna hold you
(I said I really need you baby)
I know just what you like
(Forever, Forever, Forever)
I should be in your life
Make it forever youuu and meeee
Ohh Ohh
Forever (Forever)
Forever and ever and ever
(Forever)
Forever and ever
(Forever and ever and ever)
Stay with the one you Love
(And ever)
Forever and ever and ever and ever
If she treats you right keep her in your life
Forever you and me
I know just what you like
I should be in your life

(Ad lib out)Captcha
Liedje Gerald Levert Forever You And Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Forever You And Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gerald Levert Forever You And Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Forever You And Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.