Move Over Darling


MY DARLING, MY DARLING
Doris Day and Buddy Clark

My darling, my darling
I've wanted to call you my darling
For many and many a day

My darling, my darling,
I've fluttered and fled like a sparkling
My courage just melted away

Then, all at once, you kissed me
And there's not a thing I'm sane enough to say except

My darling, my darling
Get used to that name of my darling
It's here to stayCaptcha
Liedje Doris Day Move Over Darling is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Move Over Darlingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Doris Day Move Over Darling downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Move Over Darling in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.