Doctor Doctor


Doctor Doctor help me
Doctor Doctor help me
Try to, try to help me
Doctor Doctor help me

Welcome back to the Sunday before you cut me,
Thinking back to the Monday you tried to blame me,
Looking back remember your revenge attacked me,
Rush of blood to the head of your line that crossed me,

Looking out, taking cover in case you saw me,
From the top, taking note of the notes you wrote me,
Looking back remember your attention drew me,
Hear me out, double cross - just cross me,

Doctor Doctor help me (help me)
Doctor Doctor help me (when will I see?)
Try to, try to help me (help me)
Doctor Doctor help me (when will I see?)

Hope you die for the misery that you gave me
Hope you die, hope you die - love from me

Doctor Doctor help me (help me)
Doctor Doctor help me (when will i see?)
Try to, try to help me (help me)
Doctor Doctor help me!Captcha
Liedje Gyroscope Doctor Doctor is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Doctor Doctormits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gyroscope Doctor Doctor downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Doctor Doctor in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.