Safe Forever


Quit analysing everything I say,
Stop policing me,
Ooo Ooo, Ooo Ooo
You have nothing on me,
Blank page, funny that,
Ooo Ooo, Ooo Ooo

Do you remember every word I say,
Essentially, yes,
Ooo Ooo, Ooo Ooo
Now stare right back at me,
Blank faced, figured that,
Ooo Ooo, Ooo Ooo

Did it for you girl, Did it for you,
Did it for you, Did it for,
(X2)

Ooo Ooo, Ooo Ooo
Ooo Ooo, Ooo Ooo

Did it for you girl, Did it for you,
Did it for you, Did it for,
(X2)

Safe Forever, Forever
Safe Forever, Forever
Safe Forever, Forever
Safe Forever, Forever
(Safe Forever, Forever
Safe Forever, Forever
Safe Forever, Forever
Safe Forever, Forever
Forever!)

Did it for you girl, Did it for you,
Did it for you, Did it for,
(X2)Captcha
Liedje Gyroscope Safe Forever is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Safe Forevermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gyroscope Safe Forever downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Safe Forever in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.