I Wish I Did


Truly drunk enough to talk to you,
We sat until 4AM, flicking through an atlas
Comparing destinations repeating conversations

For you I'll stay awake, awake
For this I'll stay awake, awake

Pins and needles in my arm that you're leaning on
Comfort? There is none, at least we're touching
Drinking to every sunset, we were sleeping through every sunrise

For you I'll stay awake, awake
For this I'll stay awake, awake

Drinking to every sunset, we were sleeping through every sunrise
For you I'll stay awake, awake
For this I'll stay awake, awake

For you I'll stay awake
For this I'll stay awake
For this I'll stay for
You I'll stay awake for you
I'll stay awake for this I'll stayCaptcha
Liedje Gyroscope I Wish I Did is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Wish I Didmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gyroscope I Wish I Did downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Wish I Did in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.