I Shall Be There


Awaken, breathe
Hear the calling in the wind
The voice, it's saying
A journey must begin

We'll fly like a bird
In a scattered cloudy sky
Leave aside the city worries
It's just a minute away

In my heart I'll paint a picture
And I swear it's where I'll be oh!

I shall be there (be there yeah!)
Will you be there?
I shall be there (be there yeah!)
Will you be there too?

Come and look in silence
Believe in what you see
(In a place like this)
The starry skies can move the mountains
The sun will warm the sea

In my heart I'll paint a picture
And I swear it's where I'll be oh!

I shall be there (be there yeah!)
Will you be there? (will you be there)
I shall be there (be there yeah!)
Will you be there too?

(instrumental / choir)

I shall be there

We will be, we will be

I shall be there (be there yeah!)
Will you be there?
I shall be there (be there yeah!)
Will you be there too?

(repeat to fadeCaptcha
Liedje B Witched I Shall Be There is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Shall Be Theremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B Witched I Shall Be There downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Shall Be There in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.